VAKIF KURMA ŞARTLARI NELERDİR?

Vakıf Kurma Şartları merak edilirken vakıflar belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturulur.

İki biçimde gerçekleşebilen vakıf kuruluşu için noterde vakfedenin ya da temsilcisinin resmi senet düzenlemesi ilk yoldur. Bunun yanı sıra ölüme bağlı tasarrufla da vakıf kurulabilir.

Vakıf kurma işlemi için hukuka uygunluk aranır. Kanunlar vakfın nasıl kurulması gerektiği konusuna da açıklık getirir. Vakıf kurmayı planlayanlar öncelikle asgari sermaye tutarını temin etmelidir. Kanunda yer alan koşulların sağlanması durumunda vakıf kurulabilir.

Vakıf Kurma Şartları arasında kurucunun fiil ehliyetine sahip olması ilk sırada yer alır. Vakıf kuracaklar asgari sermaye tutarını da temin etmelidir. Bunun yanı sıra kanunda yer alan koşulların da yerine getirilmesi gerekir. Vakfın süreklilik arz etmesi de aranan koşullardan biridir. Vakıf mal varlığı topluluğu olarak da tanımlanabilir.

Vakfın kuruluşunda asgari sermaye tutarını temin etmek gerekli olurken kişi sayısına bakılmaz. Bir kişi de vakıf kurabilir daha fazla kişi bir ayaya gelerek de vakıf kurma başvurusu yapabilir. Vakıf kuruluşunda kişi sayısına bakılmamaktadır.

Vakıf Kurma Koşulları

Vakıf kurma koşulları yerine getirildiğinde resmi olarak vakfın kurulabilmesi söz konusudur. Gerçek kişi ya da tüzel kişi aracılığı ile noterde resmi senet düzenlendiğinde vakıf kurma iradesi beyan edilir. Noter tarafından hazırlanmış olan resmi senedin örneği Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Bu işlem 7 iş günü içinde tamamlanır. Daha sonra yapılması gereken ise sicile tescil işlemidir. Bunun için de vakfın kurulduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat edilmesi gerekir. Mahkeme olumlu karar verdiğinde Resmî Gazetede duyuru yapılır.

  • Vakıf Kurma Şartları arasında kuruluş amacının hukuka uygun olması vardır.
  • Vakfı kuranın fiil ehliyeti olmalıdır.
  • Asgari sermaye tutarı karşılanmalıdır.
  • Vakfın kuruluş amacı süreklilik arz etmelidir.
  • Vakfın hukuka ya da ahlaka ve milli birlik ve beraberliğe aykırı olarak kurulması söz konusu olamaz. Bunun yanında bir ırk ya da cemaatin desteklenmesi için de vakıf kurulamaz.
  • Belli bir mal varlığı topluluğu vakıf senedindeki amaca özgülenmelidir.
  • Özgülenen mal varlığının vakfın amaçlarını gerçekleştirmeye yeterli olması istenir.
  • Vakıf yöneticilerinin çoğunun Türkiye’de ikamet etmesi koşulu da aranır.

Önerilen Haberler

Leave a Comment